Konsulter berättar

Lars Jonsson
Socionomkonsult på SOOL

Hur är det att arbeta som konsult?

Att arbeta som socionomkonsult är både spännande och omväxlande! Det är intressant och utvecklande att arbeta i olika kommuner runt om i Sverige. Jag upplever också att jag får mer tid till klientarbetet.

Varför valde du SOOL?

Jag valde SOOL därför att företaget har lång gedigen erfarenhet inom socialt arbete och har funnits länge i branschen. En annan faktor som spelade in är att de just är inriktade på IFO:s verksamhetsområden, vilket känns viktigt och seriöst för mig som socialsekreterare. Jag får alltid en snabb och personlig kontakt via mail eller telefon, vilket jag uppskattar mycket. Jag värdesätter också deras generösa friskvårdsbidrag, vilket jag använder till gym och simning.

Annika Karlsson
Socionomkonsult på SOOL

Hur är det att arbeta som konsult?

Flexibelt! Jag väljer själv hur mycket, när och var jag vill arbeta. Som fast anställd i kommunen hade jag mer begränsade möjligheter att påverka mina arbetstider efter egna önskemål.

Varför valde du SOOL?

Jag hade hört talas om SOOL då vi hade en konsult från företaget på min tidigare arbetsplats. Konsulten talade väl om företaget och jag kan nu bara instämma! SOOL är en mycket bra arbetsgivare som är personlig, lyhörd och engagerad. Jag tycker också att det är bra att företaget bevakar och följer aktuell forskning inom socialt arbete. Att jag dessutom får en individuellt anpassad vidareutbildning utifrån mina behov och bakgrund gör att jag känner mig trygg med min professionella utveckling. Vill du ha ett personligt och engagerat företag så ska du absolut välja SOOL!