Fr.o.m. - t.o.m. Antal dagar Antal tim
Semester

Tjänstledighet med lön

Tjänstledighet utan lön

Föräldraledighet

Övrig ledighet

Namn

Personnummer

E-post

Ett system utvecklat av Forss Webservice AB