Namn
Personnummer
På grund av sjukdom har arbete inte utförts:
Fr.o.m.
T.o.m.
Antal dagar inklusive karensdag
Sjukdom/diagnos
Jag är fortfarande sjuk
Läkarintyg finns
Namn
E-post

Ett system utvecklat av Forss Webservice AB