Till S.O.O.L Personalservice AB från socialsekreterare
vid socialtjänsten i:
ID:
ID = Den betäckning du vill att S.O.O.L använder vid skriftlig kommunikation i ärendet.

Kort beskrivning av ärendet:
Mål med uppdraget:
Kontaktperson i ärendet är socialsekreterare:
Mailadress:
Tele/MBT:

Ett system utvecklat av Forss Webservice AB