Därför SOOL

  • Närhetsprincipen är viktig för oss, S.O.O.L Personalservice finns tillgänglig i hela landet för att ge en bra service till våra kunder och vår personal.
  • Vi strävar efter att vara flexibla och tillmötesgående, utgångspunkten i ett uppdrag är alltid kundens specifika önskemål och behov.
  • Ledningens yrkeserfarenhet har stor betydelse vid matchningsprocessen av personal till våra kunder. Vårt verktyg vid urval av personal utgörs av genomarbetad rekryterings- och urvalsprocess av personal, noggrann uppdragsbeskrivning, kunskap om kunden och dess behov.
  • Genom ledningens yrkeserfarenhet av såväl handläggning, behandlingsinsatser och ledningsfrågor kan vi på ett unikt sätt bevaka att vårt arbete sker till kundens bästa.
  • Vi har många goda referenser, sedan starten 2001 har vi hjälpt mer än 190 kommuner i Sverige
  • S.O.O.L:s personal har god utbildning och gedigen erfarenhet inom yrket.

Vår kompetens - din trygghet!