Företagspresentation

S.O.O.L Personalservice AB grundades år 2001 av Christina Löfgren och Kerstin Nordén och var då det första bemanningsföretaget som var särskilt inriktat på socialtjänstens verksamhet. Nu, 15 år senare har S.O.O.L hjälpt drygt 190 kommuner med bemanning.

Närhetsprincipen har alltid varit viktig för oss, S.O.O.L Personalservice finns tillgänglig i hela landet för att ge en bra service till våra kunder och vår personal.
Ledningens yrkeserfarenhet har stor betydelse vid matchningsprocessen av personal till våra kunder. Vårt verktyg vid urval av personal utgörs av genomarbetad rekryterings- och urvalsprocess av personal, noggrann uppdragsbeskrivning samt kunskap om kunden och dess behov.

Genom ledningens yrkeserfarenhet av såväl handläggning, behandlingsinsatser och ledningsfrågor kan vi på ett unikt sätt bevaka att vårt arbete sker till kundens bästa. Vissa delar i det sociala arbetet är sk. färskvara såsom förändringar i metodarbete, lagstiftning, riktlinjer etc., dessa förändringar bevakar vi nogsamt. Företagets ledning arbetar på uppdrag hos kund för att garantera en ledning som är väl insatt i det dagliga arbetet och därigenom exakt förstår vad kunden behöver hjälp med.