Bemanning till socialtjänsten

Vi kan ställa följande kompetent personal till förfogande:

  • Socialsekreterare inom alla IFO:s verksamhetsområden
  • LSS-handläggare
  • Biståndshandläggare ÄO
  • Kuratorer
  • Chefer inom IFO, äldre- och handikappomsorg

Vår personal arbetar hos kunder under kortare eller längre perioder vid ordinarie personals frånvaro samt vid perioder av hög arbetsbelastning. Vi utför även enstaka utredningar inom socialtjänstens verksamhetsområden. S.O.O.L's personalgrupp har adekvat och god utbildning med gedigen erfarenhet inom yrket. Vår personal behärskar flera datasystem. S.O.O.L Personalservice AB har det fulla arbetsgivaransvaret. Företaget har kollektivavtal och är medlem i Tjänsteföretagens arbetsgivarförbund, Almega AB. Verksamheten utvärderas fortlöpande.

Vår kompetens - Din trygghet!