Ett auktoriserat bemanningsföretag

SOOL Personalservice AB är ett auktoriserat bemanningsföretag.
Det innebär att vi uppfyller följande krav:

  • Vi följer Bemanningsföretagens etiska regler
  • Vi är medlem i Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv
  • Vi tillämpar kollektivavtal, för det avtalsområde som bolaget verkar inom, om dispens ej givits. (Dispens kan ges när kollektivavtal saknas för ett verksamhetsområde.)
  • Vi tillämpar Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor
  • Vi har en ansvarsförsäkring som skyddar kunderna vid sakskada, förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott enligt Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser
  • Vi har en fastställd jämställdhetsplan
  • Vi har varit verksamt i branschen minst tolv månader
  • Vi bedriver verksamheten i aktiebolagsform
  • Vi marknadsför auktorisationen i all marknadsföring och platsannonser
  • Vi har betalat auktorisationsavgift